За каталога

Българският литературен модернизъм

Една колекция на Росен Петков

Каталогът съдържа 145 български заглавия на книги и списания и 12 чуждестранни от колекцията на Росен Петков, илюстриращи развитието на българския литературен модернизъм и уводна статия от автора. Колекцията е събирана десетки години с много усилия и любов и представлява една представителна извадка на български книги и списания от края на 19 век до Втората световна война, като акцентът е върху книгите на модернизма от 20-те и 30-те години на 20-ти век. Артефактите са разделени в два раздела, „Колекция български литературен модернизъм“ и „Щрихи от чуждестранни издания-модернизъм“. Всяко от изданията е представено с цветен снимков материал с добро качество и данни за самия артефакт- автори/редактори/преводачи, художници-илюстратори, размери, брой страници, издатели, печатници, хартия на корицата и тялото.

В раздел „Колекция български литературен модернизъм“ са включени някои книжни артефакти от колекцията на автора, които имат принос към европеизирането на българската литература, към възникването и развитието на българския литературен модернизъм. Тези книги и списания са подбрани било заради авторите/редакторите/преводачите или поради текста в стил модернизъм или заради модернистичните илюстрации. В раздела могат да се проследят и различни стилове- от сецесион до конструктивизъм. Там, където това е възможно, първите снимки на артефактите са в реален размер. Представени са артефакти от различни региони на България.


Даденият каталог цели представянето предимно на българската книга от епохата на модернизма, като артефакт. На за да получим поне бегла представа за контекста, в който се развива българския литературен модернизъм, в раздел „Щрихи от чуждестранни издания-модернизъм“ представяме някои емблематични артефакти от европейския модернизъм, предимно периодични издания, от колекцията на автора- Die Fläche, свързано с Виенския сецесион, холандското списание за модернизъм De Stijl, немското Der Sturm, руското Жар-Птица и други.

Книгата е предназначена за всички, които харесват книгите и списанията от времето на модернизма. Тя може да бъде полезна и на изследователи, колекционери, художници и дизайнери, които изследват, колекционират, представят или използват постиженията на българския литературен модернизъм и книгата като артефакт. Книгата може да бъде полезна и на учители, студенти и ученици, които искат да научат повече за българския литературен модернизъм, неговите автори и художници. Модернистичното оформление на някои от книгите и списанията, елементите на ретро-дизайна и въздействащите илюстрации могат и днес да служат за вдъхновение на илюстратори и дизайнери.