За автора

Росен Петков е изследовател на книгата като артефакт, създател на учебни материали в областта и колекционер. Имал е удоволствието да се запознае с редица първи издания на български автори и да изследва техния език, стил и оформление- илюстрации, хартия, шрифтове, орнаменти и подвързия.

Авторът работи в областта на компютърните изкуства и дизайна още от навлизането им в България и е един от първите експерти, спомогнали за развитието на компютърните изкуства у нас и популяризирането на световните постижения в тази сфера. В началото на 90-те е редактор „компютърно изкуство“ в списание „Графика с компютър“. Петков е един от създателите на междунардония форум за компютърни изкуства „Компютърно пространство“, www.computerspace.org, (32 издания), както и създател на Студентското общество за компютърно изкуство (СОКИ), www.scas.bg, реализирало над 120 проекта в областта на дигиталните изкуства, дизайна и кариерното развитие на студенти и младежи. Росен Петков завършва Техническия университет в София, специалност „Изчислителна техника“ и специализира по различни проблеми на мултимедията в университетите и акдемиите на Единбург, Лил и Кьолн. След завършването си започва като преподавател в катедра „Електронна техника“ на ТУ- София, където създава и води лекции по предмета „Компютърна графика“, а в НБУ създава (заедно с Ивелин Стефанов) специалността „Компютърни изкуства“, която по-късно е преименувана в „Графичен дизайн“.

Росен Петков е ръководил иновативни международни проекти в областта на книгите и дигитализацията, един от тях е „Дизайн на подвързии и консервация на стари книги, албуми и документи“ (BBinding.org, 2012-2014 г.), участвал е в разработването на технология и обучителни материали за нискобюджетна дигитализация на книги и документи, международен проект MobiDig по програма Erasmus+ (mobiledigit.eu). Автор е на книгата „За старите книги и компютърните изкуства“, 2010 г., 2012 г. и съавтор на ръководства и онлайн обучителни материали в областта на съхранението и дигитализацията на книжното наследство.

Петков поддържа и две Facebook групи, едната за първи издания, български печатни антикварни книги – „За старите книги и компютърните изкуства“, а другата- за дизайн на ръчно изпълнени подвързии на книги Bookbinding design“.

Blog: http://rkpetkov.blogspot.com/