Българският литературен модернизъм

Една колекция на Росен Петков


Илюстрираният каталог съдържа 143 български и 14 чуждестранни заглавия на книги и списания от колекцията на Росен Петков, илюстриращи развитието на българския литературен модернизъм и уводна статия от автора. Колекцията е събирана десетки години с много усилия и любов и представлява една представителна извадка на български книги и списания от края на XIX век до Втората световна война, като акцентът е върху книгите на модернизма от 20-те и 30-те години на XX век. Артефактите са разделени в два раздела, „Колекция български литературен модернизъм“ и „Щрихи от чуждестранни издания-модернизъм“. Всяко от изданията е представено с цветен снимков материал с добро качество и данни за самия артефакт- автори, редактори, преводачи, художници-илюстратори, размери, брой страници, издатели, печатници, хартия на корицата и тялото. Каталогът е отпечатан в 300 номерирани екземпляра.

ISBN 978-619-91344-2-9

Поръчайте каталога

Може да разгледате някои от страниците на каталога и да го поръчате.